Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

ELETRONICKÝ ZÁPIS na AR 2023/2024

 

Vážené študentky, vážení študenti,

v termíne od 22. mája 2023 do 30. júna 2023

prebieha

ZÁPIS na akademický rok 2023/2024 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU.

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 5. 2023 | Aktualizoval: Horvátová Lucia