Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

ELETRONICKÝ ZÁPIS na AR 2022/2023

 

Vážené študentky, vážení študenti,

v termíne od 6. júna 2022 do 15. júla 2022

prebieha

ZÁPIS na akademický rok 2022/2023 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU.

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 6. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia