Pre uchádzačov

Katedra financií a účtovníctva ponúka pre uchádzačov o štúdium možnosť študovať v nasledovných študijných programoch v dennej, či externej forme na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia s možnosťou výberu jazyka štúdia (slovenský, anglický a francúzsky).

 

 

Vypočujte si názory našich študentov a absolventov, ktorí študovali náš odbor.

Študijný odbor Financie, bankovníctvo a investovanie je ako prvý na Slovensku zaradený do prestížneho CFA University Affilation Programu.

Ako študenti máte možnosť zapojiť sa do celosvetovej súťaže CFA Institute Research Challenge.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ