Pre študentov

 

 

 

 

 

Prehľad ročníkových učiteľov pre študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie

 

               1. ročník

 

                  2. ročník

 

 

                    3. ročník

 

Bakalárske štúdium

 

     Ing. Kamil Ščerba, PhD.

 

 

      Ing. Janka Grofčíková, PhD.

 

    doc. Ing. Ján Huňady, PhD.     

Inžinierske štúdium

 

   Ing. Ľubomír Pintér, PhD.

 

 

      Ing. Katarína Izáková, PhD.

 

 

 

 

 

Prehľad študijných poradcov pre študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie

 

 

                          I. stupeň

 

 

                            II. stupeň

 

 

               Ing. Jana Stašová, PhD.

 

 

                prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

 

 

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM NA UNIVERZITE MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ