Pre študentov

 

 

 

Prehľad ročníkových učiteľov pre študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Bakalárske štúdium

Ing. Kamil Ščerba, PhD.

Ing. Janka Grofčíková, PhD.

Ing. Ján Huňady, PhD.     

Inžinierske štúdium

Ing. Ľubomír Pintér, PhD.

Ing. Katarína Izáková, PhD.

 

 

 

Prehľad študijných poradcov pre študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie

I. stupeň

II. stupeň

Ing. Jana Stašová, PhD.

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

 

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM NA UNIVERZITE MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ