Bakalársky stupeň štúdia

Študijný plán pre bakalársky stupeň štúdia (denná forma) (26. 3. 2019 8:54:50)
Študijný plán pre bakalársky stupeň štúdia (externá forma) (26. 3. 2019 8:54:33)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ