Inžiniersky stupeň štúdia

Pre absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe financie, bankovníctvo a investovanie je potrebné získať minimálne 120 kreditov v štandardnej dĺžke štúdia. Pre úspešné zvládnutie štúdia musí študent úspešne absolvovať všetky povinné predmety študijného programu (74 kreditov), povinne voliteľné predmety zo zvolenej špecializácie (30 kreditov) a vybrané voliteľné (výberové) predmety (16 kreditov).

 

 

Odporúčaný študijný plán pre inžiniersky stupeň štúdia.pdf (21. 9. 2022 10:05:17)
Odporúčaný študijný plán pre inžiniersky stupeň štúdia v anglickom jazyku.pdf (21. 9. 2022 10:04:54)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ