Študentská vedecká aktivita

Milé študentky, milí študenti,

ako každoročne, tak aj tento rok, je tu pre Vás možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia študentských vedeckých prác Študentskej vedeckej aktivity (ŠVA). Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce. ŠVA je vhodnou príležitosťou ako ukázať svoj potenciál a ďalej rozvíjať svoje schopnosti. Okrem toho účastníci s najlepšími prácami budú za svoju snahu finančne odmenení.

Zoznam tém prác je uvedený v prílohe na tejto stránke nižšie. Pre prihlásenie sa na tému je potrebné osloviť vyučujúceho, ktorý tému vypísal a zároveň vyplniť online formulár (www.bit.ly/SVA_SSC_2022). 

Prečo sa zapojiť do ŠVA?

Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj 3/4 kredity (podľa stupňa štúdia - Bc. 3, Ing. 4), bonusové body k žiadosti o ubytovanie na internáte, ako aj body k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus. Bližšie informácie a pokyny nájdete v priložených súboroch

Členovia Katedry financií a účtovníctva Vám držia palce a prajú veľa úspechov.

 

Dôležité termíny:

Termín podania elektornickej prihlášky študenta na vypísanú tému: 15. február 2022

Termín doručenia prác na príslušnú sekciu (spolu s posudkom vedúceho práce): 29. marec 2022

Termín konania ŠVA:  07. apríl 2022

 

Pre viac informácií kliknite na: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=376

 

Témy ŠVA 2022 (KFÚ).docx (21. 1. 2022 16:08:36)
Pozvánka ŠVA 2022.pdf (20. 1. 2022 19:37:11)
Invitation SSC 2022.pdf (20. 1. 2022 19:37:06)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ