CFA Institute University Affiliation Program

 

Si študent alebo by si rád študoval Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI) na bakalárskom alebo inžinierskom stupni štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici? Tak potom máme pre teba skvelú informáciu! Vybral si si študijný program, ktorý ako prvý na Slovensku bol zaradený do prestížneho medzinárodného University Affiliation Program (Predchádzajúci názov bol CFA Institute University Recognition Program) (ďalej ako UAP) garantovaného CFA Institute. Do UAF programu sú zaradené akreditované študijné programy, ktorých obsahová náplň vyučovaných predmetov pokrýva minimálne 70 % osnov z programu CFA vrátane etického kódexu a profesionálnych štandardov.

Aké výhody z tohto plynú pre teba?

Ako študent (prípadne uchádzač) študíjneho programu FBI máš jedinečnú príležitosť pripraviť sa na úspešnú profesionálnu kariéru v oblasti správy úspor, investovania, riadenia osobných financií, či oceňovania spoločností a ich fúziách alebo akvizíciách. Naviac, štúdium ťa pripraví na zloženie skúšky Level 1 CFA programu a 3 najlepší z vás majú možnosť získať každý rok štipendium výrazne redukujúce náklady na Level I CFA programu vrátane študijných materiálov v elektronickej podobe za veľmi zvýhodnených podmienok.

Čo to CFA Program vlastne je?

CFA Program je medzinárodne uznávaný program pozostávajúci z troch úrovní (Levelov), po ktorých zvládnutí a splnení podmienky praxe v investičnom odbore získavate právo používať titul Chartered Financial Analyst (CFA). Štúdium CFA si vyberajú nielen ľudia pôsobiaci vo finančnom sektore na pozíciách portfólio manažérov, investičných riaditeľov, risk manažérov, finančných analytikov, ale aj akademici či finanční poradcovia. Finančné inštitúcie nielen v zahraničí, ale aj doma pri obsadzovaní niektorých pozícií preferujú iba uchádzačov s titulom CFA. Držitelia titulu CFA patria medzi veľmi žiadaných uchádzačov o zamestnanie a v mnohých prípadoch už len úspešné zvládnutie prvej úrovne CFA programu predstavuje veľmi vysokú komparatívnu výhodu oproti ostatným uchádzačom. Pre viac informácií o CFA Institute University Affiliation Program navštívte stránku programu tu alebo kontaktujte koordinátora programu na našej univerzite.

O CFA Institute

CFA Institute je globálna organizácia, ktorá združuje investičných odborníkov a zaisťuje program CFA. Hlavným cieľom CFA Institute je vytvoriť prostredie, kde sú záujmy investorov na prvom mieste, trhy fungujú efektívne a ekonomiky rastú. CFA Institute má viac ako 135-tisíc členov v 150 krajinách, z toho viac ako 132-tisíc držiteľov titulu CFA a 160 miestnych asociácií.

Špeciálne poďakovanie patrí CFA Society Czech republic za pomoc pri uchádzaní sa o zaradenie našich študíjnych programov do CFA Institute University Affiliation Program!

O CFA Society Czech republic

CFA Society Czech Republic je neziskové združenie finančných profesionálov založené v roku 2002. Je jednou z členských asociácií CFA Institute a jej cieľom je presadzovať najvyššie etické a odborné štandardy na českom a slovenskom finančnom trhu. Okrem toho propaguje programy CFA, CIPM a Investment Foundations Program. Aktuálne má cez 160 členov, väčšinou držiteľov titulu CFA, a viac ako 1000 kandidátov. Členmi sú predovšetkým portfólio manažéri, analytici, konzultanti, investiční bankári a vrcholoví manažéri finančných inštitúcií. Hlavným sponzorom society je spoločnosť EY. Viac informácií nájdete na www.czechcfa.cz.

Zoznam aktuálnych voľných pozícií ponuky práce, stáži či brigád vo finančných inštitúciách na Slovensku či Českej republike nájdete na stránke CFA Society Czech republic.


Kontakt

Katedra financií a účtovníctva
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
=================================
Ing. Michal Mešťan
Tel. č.: +421 914 275 007
mail: michal.mestan@umb.sk

 

Tlačová správa.pdf (25. 5. 2017 14:27:32)
CFA Charter Factsheet.pdf (25. 5. 2017 14:27:26)
CFA Institute Info Card.pdf (25. 5. 2017 14:27:07)
CFA Society About Us.pdf (25. 5. 2017 14:26:55)
CFA Society Czech Republic - Get Involved.pdf (25. 5. 2017 14:26:48)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Mešťan Michal