Doktorandský stupeň štúdia

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelania. Zameriava sa na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti ekonomickej vedy.

Od akademického roku 2016/2017 zastrešuje Katedra financií a účtovníctva aj tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandského štúdia) v odbore Financie v slovenskom a anglickom jazyku.

Viac o možnostiach štúdia sa môžete dozvedieť kliknutím na obrázok nižšie...

 

 

 

Študijný plán: Financie (5. 2. 2019 16:50:37)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ