Frankofónne štúdium

Študenti bakalárskeho stupňa štúdia programu "Financie, bankovníctvo a investovanie", ktorí ovládajú francúzsky jazyk, majú možnosť získať okrem slovenského diplomu aj diplom z  partnerskej Université de Poitiers. Podmienkou je úspešné zvládnutie stanovených podmienok vrátane povinného absolvovania semestrálneho pobytu v Poitiers. 


 

Študenti inžinierskeho stupňa štúdia programu "Financie, bankovníctvo a investovanie", ktorí ovládajú francúzsky jazyk, majú možnosť zvoliť si špecializáciu "Finančné riadenie a európsky priestor". V rámci tejto špecializácie sú niektoré predmety zabezpečované vyučujúcimi z Európskeho univerzitného centra Lotrinskej univerzity v Nancy. Študenti, ktorí úspešne absolvujú predpísané predmety a splnia stanovené kritériá, majú možnosť získať popri slovenskom diplome aj diplom partnerskej francúzskej univerzity. 

 

Viac o možnostiach štúdia vrátane kontaktných osôb sa dozviete na stránke: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=494


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Vedúci KFÚ