Frankofónne štúdium

Študenti  bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, ktorí ovládajú francúzsky jazyk, majú možnosť získať okrem slovenského diplomu aj diplom z partnerskej Université de Poitiers. Podmienkou je úspešné zvládnutie stanovených podmienok vrátane povinného absolvovania semestrálneho pobytu v Poitiers. 

Študenti inžinierskeho stupňa štúdia študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, ktorí ovládajú francúzsky jazyk, majú možnosť získať okrem slovenského diplomu aj diplom z partnerskej Université de Lorraine v Nancy. Podmienkou je úspešne zvládnutie predpísaných predmetov vo francúzskom jazyku a splnenie stanovených kritérií. 

Viac o možnostiach štúdia vrátane kontaktných osôb sa dozviete na stránke: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=494


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ