2017 Čo ste možno nevedeli

Čo priniesli študenti v tyrkysových tričkách obyvateľom a návetšvníkom Banskej Bystrice?

13. mája 2017 zrealizovali študenti cestovného ruchu Ekonomickej fakulty UMB jedinečný dobrovoľnícky projekt „Čo ste možno [ne]vedeli o bystrickom námestí“, podujatie, prostredníctvom ktorého Bystričanov a návštevníkov oboznámili s najvýznamnejšími historickými faktami a zaujímavosťami mesta.

K organizácii podujatia inšpirovalo študentov pravidelné podujatie „Bystrická hodinka“ organizované Banskobystrickým okrášľovacím spolkom (BBOS), ktoré im na pozvanej prednáške v rámci predmetu Kultúrny a mestský cestovný ruch predstavila predsedníčka spolku Diana Javorčíková. Študenti sa chytili možnosti zorganizovať takéto podujatie, ktoré prispeje k zvýšeniu povedomia o krásach Banskej Bystrice, a to nie len u ľudí ktorí tu žijú, ale aj u turistov a návštevníkov mesta. Tiež videli príležitosť pripraviť aj určitý „testovací“ produkt cestovného ruchu mesta, vyskúšať si prípravu, organizáciu podujatia a prácu v teréne.
Projekt ako spoluorganizátor zastrešila okrem EF UMB a BBOS aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko (OOCR) zastúpená Jiřím Pěčom, ktorý ako absolvent cestovného ruchu dlhodobo spolupracuje s Katedrou cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB.
Študenti boli počas prípravy podujatia rozdelení do 3 skupín v rámci ktorých pripravili všetko od loga, propagačných a informačných materiálov, FB kampane a tlačových správ po prípravu hier a priebeh podujatia. Študenti sami získali aj niektorých sponzorov podujatia. V nápade ich odborne podporil aj známy historik Vladimír Sklenka, ktorý im pomohol s faktami a zaujímavosťami o najvýznamnejších pamiatkach. Bystrické námestie rozdelil do 4 logických celkov, stanovíšť, pre ktoré študentom pripravil odborný výklad. Študentov vo výrazných tyrkysových tričkách ste mohli nájsť v areáli Mestského hradu, pred Thurzovým domom, pri Mórovom stĺpe a pri Kammerhoffe na Národnej ulici. Po absolvovaní všetkých 4 stanovíšť získali účastníci od partnera podujatia mesta Banská Bystrica vstup na Hodinovú vežu zdarma.
Podujatie malo počas 3 hodín okolo 150 účastníkov. „Veľa sme sa naučili, a to nie len o histórii mesta, kde študujeme, ale aj o spolupráci a aké úspechy a pozitíva prináša. S radosťou sme reprezentovali našu Ekonomickú fakultu, ktorá tento rok oslavuje 40 výročie založenia“, zhodnotili podujatie študenti 1 ročníka inžinierskeho stupňa štúdia odboru cestovný ruch, ktorí podujatie pripravili a 13.mája 2017 úspešne zrealizovali. Podujatie malo aj významný mediálny ohlas vďaka ktorému veríme, že to povzbudí aj iných študentov pracovať v prospech komunity, ale aj samého seba premietnutím poznatkov získaných počas štúdia do praxe.

Ďalšie podujatia nájdete na sociálnej sieti Facebook.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš