Zaradenie na IŠS - MÁJ 2023


Zaradenie študentov na inžinierske štátne skúšky v mesiaci MÁJ 2023 je zverejnené v priložených súboroch (nižšie), v AiS2 a na internetových stránkach jednotlivých smerových katedier.


INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA - MÁJ 2023

EKONOMIKA A RIADENIE CESTOVNÉHO RUCHU - 22. 05. 2023

EKONOMIKA A MANAŽMENT MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV - 23. a 24. 05. 2023

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE - 23. 05. 2023

EKONOMIKA VEREJNÉHO SEKTORA - 23. 05. 2023

PODNIKOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY - 22. - 24. 05. 2023


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 5. 2023 | Aktualizoval: Horvátová Lucia