Zaradenie na BŠS a IŠS - AUGUST 2022

Zaradenie študentov na bakalárske a inžinierske štátne skúšky v mesiaci AUGUST 2022 je zverejnené v priložených súboroch (nižšie), v AiS2 a na internetových stránkach jednotlivých smerových katedier.

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

CESTOVNÝ RUCH - 22. 08. 2022

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU a EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU v anglickom jazyku - 23. 08. 2022

MANAŽMENT - 18. 08. 2022

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE - 22. a 23. 08. 2022

TERITORIÁLNY MANAŽMENT - 25. 08. 2022

VEREJNÁ EKONOMIKA A MANAŽMENT - 25. 08. 2022

 

INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

EKONOMIKA A RIADENIE CESTOVNÉHO RUCHU - 23. a 24. 08. 2022

EMMSP, MMB, MMP - 22. a 23. 08. 2022

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE - 23. 08. 2022

EKONOMIKA VEREJNÉHO SEKTORA - 24. 08. 2022

TERITORIÁLNE ŠTÚDIÁ - 25. 08. 2022

PODNIKOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY - 18. 08. 2022


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia