Úvod > Uchádzač >

Bakalárske štúdium

Grémium dekana Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 21.  3. 2022 schválilo

PREDĹŽENIE TERMÍNU podávania prihlášok na bakalárske a inžinierske študijné programy do 30. apríla 2022.


Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zverejňuje:

UPRAVENÉ možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 2022/2023

MODIFIED options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2022/2023


Podrobnejšie informácie nájdete v podstránkach vľavo.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 5. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia