Úvod > Uchádzač >

Inžinierske štúdium

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 1361/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020.

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2019/2020

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2019/2020 (v anglickom jazyku)

 

 

VÝSLEDKY prijímacej skúšky zo dňa 14. 6. 2019

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 6. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia