Úvod > Študent > Frankofónne štúdium >

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2017

V stredu 15. novembra 2017 si na pôde Ekonomickej fakulty UMB prevzalo francúzsky diplom 26 študentov z piatich slovenských univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach). Tieto diplomy študenti získali na základe spolupráce slovenských a francúzskych partnerských univerzít, ktorej hlavným koordinátorom je Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút so sídlom v Banskej Bystrici. Slávnosti sa zúčastnil p. Francois-Xavier Mortreuil, atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu z Francúzskeho veľvyslanectva v SR, ako aj partneri z francúzskych vysokých škôl – p. Yves Petit, p. Jean-Noel Ory a p. Eric Pedon z Université de Lorraine, p. Damien Bazin z Université Nice Sophia Antipolis a p. Assia Soukane z ECE Paris. Univerzita Mateja Bela bola reprezentovaná p. rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. a pani doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD., prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, ako aj zástupcami troch fakúlt UMB: Ekonomickej fakulty, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a Filozofickej fakulty. Slávnostného odovzdávania francúzskych diplomov sa ďalej okrem zástupcov slovenských univerzít, frankofónnej komunity v Banskej Bystrici a zástupcov podnikateľskej sféry zúčastnili aj členovia Alumni France, ktorí sa s čerstvými absolventmi  podelili o svoje profesijné skúsenosti a spôsob, akým sa im podarilo zúročiť absolvované frankofónne štúdium na slovenskom trhu práce. Za všetkých sa absolventom prihovorila Ing. Petronela Chovaníková, úspešná absolventka frankofónneho štúdia na EF UMB, ktorá v súčasnosti pôsobí v spoločnosti VEOLIA. 

Kompletnú fotogalériu nájdete tu:https://1drv.ms/f/s!AtlP54IOqR8pzmnzXj_Ms3WjU6bP

Videozáznam z akcie je uložený na nasledovných adresách:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=djZpRFNBiPQ

Facebook: https://www.facebook.com/efumb/videos/1092063634262227/


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 11. 2017 | Aktualizoval: Lacová Žaneta