Úvod > Študent > Frankofónne štúdium >

Rozšírené zasadnutie SFUI na EF UMB

Rozšírené zasadnutie Výboru Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) sa konalo 15.11.2017 na pôde Ekonomickej fakulty UMB. Bola predstavená činnosť SFUI a prediskutované ďalšie smerovanie aktivít tohto inštitútu v roku 2018. Zasadnutia sa okrem stálych členov Výboru SFUI (za EF UMB sú členky doc. Ing. Jana Marasová, PhD. a Ing. Žaneta lacová, PhD.)  zúčastnili aj partneri z francúzskych vysokých škôl – p. Yves Petit, p. Jean-Noel Ory a p. Eric Pedon z Université de Lorraine, p. Damien Bazin z Université Nice Sophia Antipolis a p. Assia Soukane z ECE Paris. Za frankofónnu komunitu v Banskej Bystrici sa zasadnutia mimoriadne zúčastnil p. Thomas Laurent (Alliance francaise), p. Mária Uramová a p. Gabriela Kormancová z Ekonomickej fakulty UMB. Diskusia priniesla mnoho inšpirácií a konkrétnych podnetov pre ďalšiu činnosť SFUI.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 11. 2017 14:02:41 | Aktualizoval: Lacová Žaneta