Pre uchádzačov

Bakalárske štúdium

Verejná ekonomika a manažment

Prečo študovať verejnú ekonomiku a manažment?

 

Inžinierske štúdium

Ekonomika verejného sektora

 

Doktorandské štúdium

Verejná ekonomika a politika

Verejná ekonomika a manažment_2022.pdf (8. 11. 2022 11:22:39)
Absolventi.docx (28. 1. 2020 14:19:57)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária