Pre uchádzačov

Bakalárske štúdium

Teritoriálny manažment

Verejná ekonomika a manažment

Inžinierske štúdium

Teritoriálne štúdiá

Ekonomika verejného sektora

Doktorandské štúdium

Verejná ekonomika a politika

 

Absolventi.docx (28. 1. 2020 14:19:57)
KVEaRR 2019.pdf (10. 10. 2018 14:46:01)
Získajte dvojitý diplom v 2. stupni štúdia ESU vo Francúzsku - Remeš.pdf (4. 10. 2015 17:13:10)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav