Pre uchádzačov

Bakalárske štúdium

Verejná ekonomika a manažment

Inžinierske štúdium

Ekonomika verejného sektora

Doktorandské štúdium

Verejná ekonomika a politika

 

Absolventi.docx (28. 1. 2020 14:19:57)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária