Úvod > Verejnosť > Podporili sme >

Exteriérová učebňa na Ekonomickej fakulte UMB

V lete 2017 sa s podporou Nadácie ČSOB a ZADOBE podarilo zrealizovať projekt Čerstvý vzduch pre čerstvú myseľ. Cieľom bolo vytvorenie príjemného prostredia v areáli Ekonomickej fakulty UMB so štýlovým paletovým sedením (za historickou budovou Ekonomickej fakulty UMB od Cesty na amfiteáter).

Na projekte ďalej participovali študenti z Talentového a výskumného centra (TRC), Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, TWD SK, s.r.o., SIky Gardens & Paletatop.

Študenti a všetci zamestnanci môžu tento priestor využívať bez obmedzení,pokiaľ bude počasie priať.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 17. 1. 2018 10:23:28 | Aktualizoval: Administrátor