Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2018

14. 12. 2018Stretnutie absolventov frankofónnych študijných programov na EF UMB
11. 12. 2018Exkurzia Národnej banky Slovenska pre študentov kurzu "Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku"
10. 12. 2018Prednáška Dr. Mareka Zawartku: The importance of the Sports Club Brand
5. 12. 2018Celoeurópsky penzijný produkt
5. 12. 2018Sibír ako makroekonomický región globálneho významu
3. 12. 2018GLOBÁLNE VÝZVY SA TÝKAJÚ KAŽDÉHO Z NÁS.
3. 12. 2018Modernizácia harmonizovaného európskeho zisťovanie o využívaní času – prezentácia štúdie
30. 11. 2018Transferové oceňovanie z pohľadu daňovej správy
30. 11. 2018Podnikateľské prostredie v Banskobystrickom regióne
29. 11. 2018Inteligentné riešenia pre inteligentú krajinu - inteligentné riešenia pre mestá, kraje, štát
27. 11. 201810 základných činností úspešného finančného manažéra
23. 11. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie - J. Dubovec, L. Falát (Žilinská univezita) a K. Dubovcová (spoločnosť Mindworx)
22. 11. 2018Beánie Ekonomickej fakulty UMB
21. 11. 2018Procesný manažment v praxi
21. 11. 2018Prezentácia štipendií fr. vlády pre študentov UMB
21. 11. 2018Možnosti budovania značky v online prostredí - reklamné formáty, možnosti cielenia a vyhodnocovanie kampaní
19. 11. 2018RNDr. Igor Vilček: Investičné stratégie v dôchodkových fondoch
19. 11. 2018Možnosti budovania značky v online prostredí - reklamné formáty, možnosti cielenia a vyhodnocovanie kampaní
19. 11. 2018Stretnutie zahraničných študentov s rektorom UMB
14. 11. 2018Prednášky pána Prof. Dr. Harald Pechlanera
14. 11. 2018Interkultúrny dialóg - Moderná Čína, Lektorka- Ran Ran Pong (Konfúciov inštitút na Fakulte zdravotníctva SZU)
14. 11. 2018The BROADMOOR - International Student Placement Opportunities
7. 11. 2018Deň otvorených dverí na EF UMB
7. 11. 2018Postup tvorby a realizácie odbornej štúdie pre vedecký karentovaný časopis
7. 11. 2018Zacieľte online reklamu na zákazníkov!
6. 11. 2018Udržateľné spoločenský zodpovedné podnikanie – alternatíva pre zmenu paradigmy podnikania v 21. storočí
6. 11. 2018Vyhodnotenie Národného programu pre učiace sa regióny v SR
6. 11. 2018Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. 12 ročník medzinárodnej vedeckej konferencie.
5. 11. 2018Prezentácia na tému: „Stavba jednoduchých investičných stratégií s využitím programu MS Excel“
5. 11. 2018Môžem svojmu mozgu pomôcť lepšie si pamätať?
5. 11. 2018Efekty liberalizácie verejných služieb – prezentácia medzinárodnej komparatívnej štúdie
5. 11. 2018Exkurzia na Úrad priemyselného vlastníctva SR
26. 10. 2018Čo vieme o platenej práci v domácnosti na Slovensku?
23. 10. 2018Univerzitný deň kariéry 2018
22. 10. 2018Prednášky z praxe: Využitie SAP a MS Excel v Controllingovom centre
19. 10. 2018Prednáška - Katarína Lučivjanská v rámci Čitateľského klubu behaviorálnej ekonómie
15. 10. 2018Unique selling proposition v praxi (Procter & Gamble)
11. 10. 2018Kvalitatívna analýza údajov cez program GABEK
8. 10. 2018Prednáška Dr. Sarah Estelle (Hope College/Acton Institute, USA).
8. 10. 2018Poverty, Inc. - premietanie filmu a diskusia
29. 9. 2018Druhý ročník medzinárodnej konferencie TEDxUMB
28. 9. 2018Európska noc výskumníkov 2018
12. 9. 2018TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
11. 9. 2018Úvodné ústredenie študentov I. roč. denného Bc štúdia
7. 9. 2018MBU Staff Week na EF UMB - 7.9.2018
1. 7. 201817. V4 Letná škola
29. 6. 2018EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
22. 6. 2018Seminar Academica Turistica
14. 6. 2018Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
11. 6. 2018Ekonomická fakulta UMB rodičom
6. 6. 2018Medzinárodná konferencia - COMPETENCES IN SMART CITIES
4. 6. 2018Možnosti uplatnenia metódy Service learning na ZŠ a SŠ
12. 5. 2018Čo ste možno [ne]vedeli o bystrickom námestí.
30. 4. 2018Ing. Miroslava Kostková, Ph. D. - Trendy v gastronomii
30. 4. 2018doc. Ing. Pavlína Pellešová, PhD. - Společensky v restauraci
30. 4. 2018Systém kontroly a auditu v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 - Ing. Lenka Gabrhelová, PhD., JUDr. Kristína Duraj Chochlíková - MF SR
30. 4. 2018Aktuálne trendy vo využívaní manažérskych systémov a ich využiteľnosť v pedagogickom procese.
30. 4. 2018Social audits as a part of labour-law relationships.
26. 4. 2018Vedecké zasadnutie Katedry ekonomiky a manažmentu podniku
25. 4. 2018Najväčšie zahranično-politické výzvy roku 2018
24. 4. 2018Postrčenie (nudging) a etika nudgingu
24. 4. 2018Michal Stupavský, CFA: Behavioral finance foundations for investors
24. 4. 2018Ekonómovia v pohybe 2018
23. 4. 2018Be a game changer
23. 4. 2018IV. Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache: Film "Willkommen bei den Harmanns"
23. 4. 2018Exkurzia - Szentenre (Maďarsko)
20. 4. 2018Fiškálna konsolidácia v Eurozóne
19. 4. 2018Beseda s najväčším slovenským online kníhkupectvom Martinus
19. 4. 2018Scientia Iuventa 2018
19. 4. 2018Inovácie a podnikanie. Teória a prax
18. 4. 2018Exkurzia - Špania Dolina
18. 4. 2018Keď klient realizuje svoj marketing cez agentúru (prednáška Simony Mištíkovej z PR agentúry DIVINO)
18. 4. 2018Prednáška Hristiny Ilievy-Svertchkovej - Bulgaria as a Tourist Destination: Resources and Types of Tourism. UNESCO Sites in Bulgaria
18. 4. 2018Vaše inovatívne nápady pre appku SPORT.VIDEO
18. 4. 2018IV. Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache
17. 4. 2018Ing. Igor Donoval - Marketing Slovenska a konkurencie v elektronických médiách
17. 4. 2018Ing. Tomáš Sokologorský - Manažment historického hotela
17. 4. 2018Kaviareň s dekanom
17. 4. 2018Formy udržateľného podnikania
17. 4. 2018Prednáška Hristiny Ilievy-Svertchkovej - Bulgaria as a Tourist Destination: Resources and Types of Tourism. UNESCO Sites in Bulgaria
16. 4. 2018Rozvoj cestovného ruchu v regióne Stredné Slovensko
16. 4. 2018Právne služby v medzinárodnom obchode.
13. 4. 2018Diskusné fórum "Spravodlivá a etická mzda na Slovensku"
12. 4. 2018Fórum Študenti-Podniky pre frankofónnu komunitu na Slovensku
12. 4. 2018Študentská vedecká aktivita 2018
12. 4. 2018Medzinárodný jazykový certifikát z nemeckého jazyka - ÖSD
10. 4. 2018Význam verejnej dopravy v regiónoch cestovného ruchu na Slovensku.
10. 4. 2018Ing. Jaroslav Kubaľa - Manažment hotela v lyžiarskom stredisku
10. 4. 2018Logo ako súčasť budovania značky územia
9. 4. 2018Marketing z pohľadu bankovej pobočky
9. 4. 2018Platby a preprava v medzinárodnom obchode.
9. 4. 2018Prednáška Joëlle Chafiol: Cultural Tourism in the Occitanie Region
9. 4. 2018Prednáška Joëlle Chafiol: Customer Service in Tourism
6. 4. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie EF UMB - behaviorálne prístupy k financiám
28. 3. 2018Zdieľaná ekonomika a samoregulácia: budú podnikatelia písať vlastné zákony?
27. 3. 2018Ekonomika, Evolúcia, Empatia
27. 3. 2018Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťových hotelov
27. 3. 2018Inteligentné riešenia pre inteligentnú krajinu - inteligentné riešenia pre mestá, kraje, štát
26. 3. 2018Ako sa riadi najväčšia banka na Slovensku
26. 3. 2018Exkurzia - Amazon - Sereď
23. 3. 2018Seminar Academica Turistica
22. 3. 2018Prednáška popredného európskeho vedca Prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim): "Politika a ekonómia súčasných plánov na reformu Eurozóny".
21. 3. 2018Vedecký seminár s poprednou osobnosťou európskej vedy prof. Rolandom Vaubelom (Univerzita v Mannheime) na tému: "Vybrané problémy metodológie v ekonómii". Otvorená diskusia s akademickou komunitou UMB a doktorandmi“.
20. 3. 2018Prednáška popredného európskeho vedca prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim) "Od Phillipsovej krivky k racionálnym očakávaniam: história myslenia"
20. 3. 2018IT sféra a účtovníctvo, automatizácia v účtovníctve
20. 3. 2018Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD.
19. 3. 2018Prednášky z praxe T-systems a DTSE
19. 3. 2018Prednáška popredného európskeho vedca prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim) "Paradox volenia a racionálna ignorancia"
16. 3. 2018Cena a jej uplatnenie v marketingu cestovnej kancelárie.
13. 3. 2018Získavanie a výber zamestnancov
9. 3. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie EF UMB - behaviorálne prístupy k mikroekonómii
6. 3. 2018Personálne zabezpečenie podnikania
6. 3. 2018Mgr. Slavomír Pačuta, šéftréner & event manager, STAGEMAN Slovensko, Banská Bystrica - Animácia v cestovnom ruchu
5. 3. 2018Zvýš svoju hodnotu na trhu práce
2. 3. 2018Zo strednej na vysokú: štúdium vo francúzskom jazyku/ Du lycée à l´université: les études en français.
1. 3. 2018Vedecké zasadnutie Katedry ekonomiky a manažmentu podniku
1. 3. 2018Interaktívny seminár o kritickom myslení
28. 2. 2018 Bonita a monitorig pôd SR.
27. 2. 2018Mgr. Marek Harbuľák - Slovenské hotelierstvo v turbulentnej dobe
26. 2. 2018Riadenie vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti Martinus
26. 2. 2018Ženy v operatíve
20. 2. 2018Ing. Gabriela Sutórisová, CK SATUR - Košice, Animačné služby cestovných kancelárií
14. 2. 2018Cyklus prednášok Vincenta Fromentina z Lotrinskej univerzity
14. 2. 2018Deň otvorených dverí na EF UMB
12. 2. 2018Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Safety and Security in Tourism Destinations
9. 2. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie
29. 1. 2018Otvorené vzdelávanie na Slovensku - výhody pre vzdelávanie
10. 1. 2018Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
9. 1. 2018Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 1. 2018 | Aktualizoval: Administrátor