Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie

 

AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME:

PRIDAJTE sa k nám ! Spájame sily s AZU a pozývame na online webinár, ktorý sa bude konať v stredu (29.4.) o 15:30 hod. na tému: Behaviorálna ekonómia a jej využitie vo verejnom sektore a biznise. 

Rečníkom je Roman Burič zo spoločnosti MINDWORX, ktorý bude odpovedať na otázky: 

Ako spojiť poznatky z ekonómie📈, psychológie 🧠 a sociológie 👥 pri skúmaní ľudského správania a rozhodovania sa? Je rozdiel v o využívaní poznatkov v súkromnom či verejnom sektore❓ 

Webinár je pre študentov zadarmo a stačí sa len registrovať cez tento link: https://bit.ly/2VVFV0U

 

Ekonomická teória predpokladá, že jednotlivci a podniky sa rozhodujú racionálne.

Prečo teda...

  • ... si v drahej reštaurácii kúpime pivo za 4€, ale v bufete v žiadnom prípade?
  • ... nevieme prestať jesť oriešky, aj keď vieme, že nám bude zle?
  • ... kúpime si vec, ktorá sa nám nepáči, keď bola v zľave?

Pridaj sa do „Čitateľského klubu“ ("Reading group"), kde čítame vybrané knihy a následne o nich spoločne diskutujeme ! 

V rokoch 2018 a 2019 sme sa zamerali na knihu Neočakávané správanie od  Richarda Thalera, nositeľa tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu  za rok 2017.

V roku 2020 spoločne čítame a diskutujeme o knihe Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty autorov Abhijit V. Banerjee a  Esther Duflo, nositeľov tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu  za rok 2019.

Diskutujeme o behaviorálnej ekonómii a o tom, či majú iné spoločenské vedy (psychológia, sociológia...) miesto v ekonómii, ako aj o postavení experimentov v ekonomickom bádaní.

Pozvaní sú všetci : študenti, neštudenti, vedci, nevedci, ekonómovia, neekonómovia....!

 

MOMENTÁLNE JE KONANIE OSOBNÝCH STRETNUTÍ NA UMB ZRUŠENÉ! Záujemcovia o túto aktivitu, prosím pokračujte v individuálnom čítaní knihy Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty autorov Abhijit V. Banerjee a  Esther Duflo, nositeľov tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu  za rok 2019 

.

USKUTOČNENÉ STRETNUTIA:

  • Stretnutie 7.2.2020 o 10,00 hod. bolo venované diskusii o postavení experimentov v ekonomickom skúmaní, o princípoch a metódach experimentálnej ekonómie 
  • Stretnutie 23.11.2018 o 10,30 hod.  k dvom témam "Teoretické problémy skúmania rozhodovania na príklade svadobného rozhodovania + experimenty (Juraj Dubovec a Lukáš Falát)" a "Praktické aplikácie BE prístupu  – informácia o riešených projektoch firmou „MINDWORX“ (Katarína Dubovcová)"
  • Prednáška 19.10.2018 o 11,00 hod. na tému " Rôzne typy preferencií a ich dopad na modelovanie finančných trhov / Different types of preferences and their influence on asset pricing ". Prednášala Katarína Lučivjanská (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice). 
  • Prednáška 24.4.2018 o 12,15 hod.   na tému "Postrčenie (nudging) a etika nudgingu" priblížila problematiku nudgingu vo verejnej politike. Prednášal Patrik Pavlovský  (Slovak Behavioral Economics Network)
  • Stretnutie 6.4.2018 bolo zamerané na behaviorálne prístupy k financiám. Prezentovali Maroš Malíček a Michaela Novotná. Zavítali medzi nás aj kolegovia z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity - Juraj Dubovec a Lukáš Falát, aby sa podelili o svoje skúsenosti z výskumu i výučby.
  • Stretnutie 9.3.2018  bolo zamerané  na behaviorálne prístupy k mikroekonómii. Prezentovala AnnaVallušová.
  • Úvodné stretnutie sa uskutočnilo v piatok 9.2.2018.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta