Medzinárodná vedecká konferencia 2017

Vážení kolegovia, priatelia, účastníci každoročných konferencií venovaných aktuálnym témam a politikám EÚ v kontexte európskej integrácie,

dovoľujeme si pozvať Vás na 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou „Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov, konaný dňa 7. novembra 2017 v Slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Medzinárodná vedecká konferencia „Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi. Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na aktuálne témy koordinácie hospodárskych politík členských krajín Európskej únie.

Rokovania v sekciách:

A: Hospodárska a menová politika v podmienkach súčasnej Európy

B: Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem (APVV -15-0322)

Program konferencie (6. 2. 2018 17:03:42)
Invitation (6. 2. 2018 16:57:40)
Pozvánka (6. 2. 2018 16:57:01)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor