CR Praha - staz v Educa jaz. skola

Ponuka stáže asistentky v Prahe, v jazykovej škole EDUCA

letáčik s podrobnejším popisom ponúkanej stáže nájdete v priložených súboroch

v prípade záujmu kontaktujte Mgr. L. Koníčkovú na adrese nižšie:


--
Mgr. et Mgr. Lenka Koníčková
Executive Director in Educa-Languages
- internships and language courses
Tel.: +420 607 971 927
www.educa-jazykova-skola.eu

Asistentka Projektoveho Managera.pdf (28. 2. 2018 13:32:26)
Asistentka marketingu.pdf (28. 2. 2018 13:32:18)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 28. 2. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana