Úvod > Uchádzač >

Deň otvorených dverí

 

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici otvára svoje brány záujemcom o štúdium dvakrát do roka – vždy v novembri a vo februári v rámci

Dňa otvorených dverí (DOD).

Uchádzači o kvalitné vzdelanie ekonomického zamerania majú jedinečnú možnosť získať aktuálne informácie o možnostiach a ponuke štúdia na #EFUMB. V prípade prezenčnej formy DOD majú uchádzači možnosť vidieť vnútorné aj vonkajšie priestory našej fakulty, v ktorých budú tráviť počas štúdia svoj čas.

V prípade online DOD má uchádzač o štúdium možnosť diskutovať s vyučujúcimi a našimi študentmi, ktorí veľmi ochotne zodpovedajú všetky otázky, ktoré budete mať 😊

Súčasťou  online DOD sú okrem predstavenia jednotlivých študijných programov aj praktické ukážky z vyučovania v rámci TOP - Týždňa otvorených prednášok.

A v neposlednom rade sa dozviete aj to, že štúdium na Ekonomickej fakulte UMB Vám poskytne neobmedzené možnosti Vášho osobnostného rastu a kvalitného spoločenského vyžitia. 😉

 

Najbližší Deň otvorených dverí na #EFUMB sa bude konať 9.11.2021 o 17:00 online formou.

Sledujte DOD 2021 online - www.bit.ly/efumb_dod2021

Pozrieť si môžete už teraz pár videí, ktoré Vám prezradia...

... ako vyzerá deň študenta na #EFUMB: https://youtu.be/IU9iKTfaYh8

... v akom meste budete študovať: https://youtu.be/hVnJWHW3CwE

... ako hodnotia štúdium na #EFUMB naši absolventi: https://youtu.be/2zEbANetaWI

 

 

2021_10_29_TOP_ všetky prednášky_edit_PDF.pdf (8. 11. 2021 7:20:32)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 11. 2021 | Aktualizoval: Škombárová Mária