Úvod > Uchádzač >

Deň otvorených dverí

 

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici otvára svoje brány záujemcom o štúdium dvakrát do roka – vždy v novembri a vo februári v rámci

Dňa otvorených dverí (DOD).

Uchádzači o kvalitné vzdelanie ekonomického zamerania tak majú jedinečnú možnosť získať aktuálne informácie o možnostiach a ponuke štúdia na #EFUMB, pozrieť si vnútorné aj vonkajšie priestory našej fakulty, v ktorých budú tráviť počas štúdia svoj čas.

Súčasťou DOD sú okrem predstavenia jednotlivých študijných programov aj praktické ukážky z vyučovania, prehliadka učební a priestorov historickej a novej budovy, prehliadka areálu a v neposlednom rade možnosť diskusie s vyučujúcimi a našimi študentmi, ktorí Vám veľmi ochotne zodpovedajú všetky otázky, ktoré budete mať 😊

A v neposlednom rade sa dozviete aj to, že štúdium na Ekonomickej fakulte UMB Vám poskytne neobmedzené možnosti Vášho osobnostného rastu a kvalitného spoločenského vyžitia. 😉

 

Najbližší Deň otvorených dverí na #EFUMB sa bude konať v mesiaci november (termín upresníme). Zatiaľ si môžete pozrieť pár videí, ktoré Vám prezradia...

... ako vyzerá deň študenta na #EFUMB: https://youtu.be/IU9iKTfaYh8

... v akom meste budete študovať: https://youtu.be/hVnJWHW3CwE

... ako hodnotia štúdium na #EFUMB naši absolventi: https://youtu.be/2zEbANetaWI

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 6. 2021 | Aktualizoval: Škombárová Mária