Profesor Roland Vaubel na EF UMB - marec 2018

Program prednáškového pobytu profesora Rolanda Vaubela na EF UMB

Pondelok 19. marca 2018
09:05-10:25 (učebňa P1, nová budova EF UMB)
Prednáška "The Paradox of Voting and Rational Ignorance"

Utorok 20. marca 2018
12:15-13:35 (učebňa 219, hlavná budova EF UMB)
Prednáška "From the Phillips Curve to Rational Expectations: A History of Thought"

Streda 21. marca 2018
10:40-12:00 (učebňa P6, nová budova EF UMB)
Seminár "Issues in the Methodology of Economics"
Otvorená diskusia s akademickou komunitou UMB a PhD študentmi

Štvrtok 22. marca 2018
12:15-13:35 (učebňa 219, hlavná budova EF UMB)
Prednáška "The Politics and Economics of Current Plans for Reforming the Eurozone


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor