2018 Jar v nemeckom jazyku

Fotografie z ochutnávky a prezentácie vín z Južného Tirolska 18.4.2018.

Jar v nemeckom jazyku_Frühling in deutscher Sprache.pdf (17. 4. 2018 9:21:23)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra