Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Začiatok AR 2021/2022 - INFORMÁCIE pre študentov


Vážené študentky, vážení študenti,

v priložených oznamoch (podstránkach) sú a budú zverejňované všetky dôležité informácie súvisiace so začiatkom akademického roka 2021/2022.

 

Výučba a rozvrhy zimný semester

Otvorenie povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP)

Školné

Preukazy študenta a ich prolongácie

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 8. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia