Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Začiatok AR 2022/2023 - INFORMÁCIE pre študentov


Vážené študentky, vážení študenti,

v priložených oznamoch (podstránkach) sú a budú zverejňované všetky dôležité informácie súvisiace so začiatkom akademického roka 2022/2023.

 

Rektorské voľno 20. 9. 2022 a upresnenie výučby

Potvrdenia o návšteve školy

Výučba a rozvrhy zimný semester

Otvorenie povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP)

Školné

Preukazy študenta a ich prolongácie

Konto AiS a Konto UMB - základné informácie

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia