Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Prevzatie diplomov absolventov BC a ING

 

Absolvent INŽINIERSKEHO štúdia a absolvent BAKALÁRSKEHO štúdia, si môže prevziať svoj diplom:

a) OSOBNE na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín.
Absolvent pri vstupe do budovy musí dodržať všetky aktuálne epidemiologické opatrania. Pre vstup do budovy zostáva v platnosti režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19).

ALEBO

b) PÍSOMNE požiada o zaslanie diplomu na ním uvedenú adresu (vzor žiadosti) . Vypísanú a podpísanú žiadosť o zaslanie diplomu môžete zaslať aj mailom (oskenovanú). Vzhľadom na dôležitosť dokumentu bude diplom odoslaný z fakulty doporučene do vlastných rúk.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia