Vzory tlačív, žiadostí

 

Vzor žiadosti

Písomné vyhlásenie o zanechaní štúdia


Tlačivo - Aktualizácia údajov dotknutej osoby - vypisuje a predkladá na študijné oddelenie študent v prípade zmeny v osobných údajoch evidovaných v AiS2


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 2. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia