Vzory tlačív, žiadostí

Vzor žiadosti
 

Písomné vyhlásenie o zanechaní štúdia


Tlačivo - Aktualizácia údajov dotknutej osoby - vypisuje a predkladá na študijné oddelenie študent v prípade zmeny v osobných údajoch evidovaných v AiS2


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia