Otvorenie PVP a VP v AR 2021/2022

V priložených súboroch zverejňujeme vyhodnotenie otvorenia povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) v AR 2021/2022.


DENNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety (študijné programy v osobitných hárkoch)

Výberové predmety

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2021/2022 NEOTVÁRA, môže zmenu predmetu (nový predmet) nahlásiť osobne na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín alebo mailom svojej študijnej referetke (referentke daného študijného programu) v termíne do 3. 9. 2021 .
Od 4. 9. 2021 do 19. 9. 2021 sa zmeny predmetov realizovať nebudú z dôvodu prípravy rozvrhu a zapisovania sa na rozvrhové akcie.
Zmenu predmetov v zápisnom liste z dôvodu preukázateľnej kolízie môže študent zrealizovať OSOBNE na študijnom oddelení fakulty v termíne od 20. 9. 2021 do 1. 10. 2021. Mailové požiadavky na zmenu predmetov z dôvodu kolízie nebudú akceptované.

 

DENNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety + bloky PVP

Výberové predmety

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2021/2022 NEOTVÁRA, môže zmenu predmetu (nový predmet) nahlásiť osobne na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín alebo mailom svojej študijnej referetke (referentke daného študijného programu) v termíne do 2. 9. 2021 .
Od 3. 9. 2021 do 19. 9. 2021 sa zmeny predmetov realizovať nebudú z dôvodu prípravy rozvrhu a zapisovania sa na rozvrhové akcie.
Zmenu predmetov v zápisnom liste z dôvodu preukázateľnej kolízie môže študent zrealizovať OSOBNE na študijnom oddelení fakulty v termíne od 20. 9. 2021 do 1. 10. 2021. Mailové požiadavky na zmenu predmetov z dôvodu kolízie nebudú akceptované.

 

EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2021/2022 NEOTVÁRA, môže zmenu predmetu (nový predmet) nahlásiť osobne na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín alebo mailom študijnej referetke študijného porgramu EMP_E1n - Ing. L. Horvátovej - lucia.horvatova@umb.sk v termíne do 17. 9. 2021.
 

EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety - bloky PVP:
1. rok externého inžinierskeho štúdia - otvorený blok PVP Manažment malých a stredných podnikov - prehľad predmetov  (blok PVP Ekonomika MSP sa v AR 2021/2022 z dôvodu nízkeho záujmu NEOTVÁRA)
2. a vyšší rok externého inžinierskeho štúdia - otvorený blok PVP Manažment malých a stredných podnikov

Výberové predmety

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2021/2022 NEOTVÁRA, môže zmenu predmetu (nový predmet) nahlásiť osobne na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín alebo mailom študijnej referetke študijného porgramu EMMSP_E2n - Ing. L. Horvátovej - lucia.horvatova@umb.sk v termíne do 17. 9. 2021.
 

DENNÉ a EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné BC štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé BC štúdium

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2021/2022 NEOTVÁRA, zmenu predmetu (predmetov) nahlási v termíne do 17. 9. 2021 mailom študijnej referetke Ing. L. Horvátovej ( lucia.horvatova@umb.sk ).

 

DENNÉ a EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné ING štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé ING štúdium

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2021/2022 NEOTVÁRA, zmenu predmetu (predmetov) nahlási v termíne do 17. 9. 2021 mailom študijnej referetke Ing. L. Horvátovej ( lucia.horvatova@umb.sk ).


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 8. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia