Otvorenie PVP a VP v AR 2022/2023

V priložených súboroch zverejňujeme vyhodnotenie otvorenia povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) v AR 2022/2023.


DENNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety (jednotlivé študijné programy v osobitných hárkoch)

Výberové predmety

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2022/2023 NEOTVÁRA, nahlási zmenu predmetu (nový predmet) mailom svojej študijnej referetke (referentke daného študijného programu) v termíne do 8. 9. 2022 alebo osobne na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín .
Od 9. 9. 2022 do 16. 9. 2022 sa zmeny predmetov realizovať nebudú z dôvodu prípravy rozvrhu a zapisovania sa na rozvrhové akcie.
V termíne od 19. 9. 2022 do 30. 9. 2022 je možné zmenu predmetov v zápisnom liste zrealizovať OSOBNE na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín.

 

DENNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety

Výberové predmety

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2022/2023 NEOTVÁRA, nahlási zmenu predmetu (nový predmet) mailom svojej študijnej referetke (referentke daného študijného programu) v termíne do 8. 9. 2022 alebo osobne na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín .
Od 9. 9. 2022 do 16. 9. 2022 sa zmeny predmetov realizovať nebudú z dôvodu prípravy rozvrhu a zapisovania sa na rozvrhové akcie.
V termíne od 19. 9. 2022 do 30. 9. 2022 je možné zmenu predmetov v zápisnom liste zrealizovať OSOBNE na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín.

 

EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2022/2023 NEOTVÁRA, zmenu predmetu (predmetov) nahlási najneskôr do 30. 9. 2022 mailom študijnej referetke Ing. L. Horvátovej ( lucia.horvatova@umb.sk ).
Neotvorené predmety boli študentom hromadne odobraté zo zápisných listov.

 

EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

1. rok externého inžinierskeho štúdia - otvorený blok PVP Ekonomika malých a stredných podnikov (blok PVP Manažment MSP sa v AR 2022/2023 z dôvodu nízkeho záujmu pre študentov 1. roku štúdia NEOTVÁRA)
2. a vyšší rok externého inžinierskeho štúdia - otvorený blok PVP Manažment malých a stredných podnikov (študenti pokračujú v tomto bloku)

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé inžinierske štúdium Banská Bystrica

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2022/2023 NEOTVÁRA, zmenu predmetu (predmetov) nahlási najneskôr do 30. 9. 2022 mailom študijnej referetke Ing. L. Horvátovej ( lucia.horvatova@umb.sk ).
Neotvorené predmety boli študentom hromadne odobraté zo zápisných listov.

 

DENNÉ a EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné BC štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé BC štúdium

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2022/2023 NEOTVÁRA, zmenu predmetu (predmetov) nahlási najneskôr do 30. 9. 2022 mailom študijnej referetke Ing. L. Horvátovej ( lucia.horvatova@umb.sk ).
Neotvorené predmety boli študentom hromadne odobraté zo zápisných listov.

 

DENNÉ a EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné ING štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé ING štúdium

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2022/2023 NEOTVÁRA, zmenu predmetu (predmetov) nahlási najneskôr do 30. 9. 2022 mailom študijnej referetke Ing. L. Horvátovej ( lucia.horvatova@umb.sk ).
Neotvorené predmety boli študentom hromadne odobraté zo zápisných listov.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia