Úvod > Ponuka >

Stravovanie

Viac informácií o poskytovateľovi stravy v novej budove vrátane aktuálneho jedálneho lístka:

https://imka.webnode.sk

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 17. 12. 2018 | Aktualizoval: Administrátor