Úvod > Veda a výskum >

Vedecké pomocné sily

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje od akademického roku 2018/2019 pilotný projekt študentských vedeckých pomocných síl (VPS).

 

Obsadenie pozícií VPS - AR 2018_2019.pdf (9. 10. 2018 10:21:06)
S-02-18.pdf (5. 9. 2018 12:30:13)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 10. 2018 | Aktualizoval: Tokarska Gabriela