Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Kurz makroekonómie s NBS

  • Zaujíma ťa aktuálny makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku a v eurozóne?
  • Chceš navštevovať pravidelné prednášky odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky,  Ministerstva financií SR, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Útvaru Hodnota za peniaze ?

Študenti 2. stupňa štúdia na EF UMB majú možnosť absolvovať kurz zabezpečovaný v spolupráci s Národnou bankou Slovenska:

Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku“.

Ide o sériu pravidelných prednášok (vždy v utorok 14,00-15,20) prostredníctvom telemostu.

Tematicky sú obsiahnuté tieto oblasti: makroekonomické trendy vývoja, menová politika, fiškálna politika a štrukturálna politika.  

Začiatok kurzu v AR 2018/2019: 25. septembra 2018 

Koniec kurzu v AR 2018/2019:  11. decembra 2018

Miesto realizácie kurzu na EF UMB: Centrum rozvoja doktorandov (hlavná budova, prízemie)

Skúška v priestoroch NBS v Bratislave: 11. decembra 2018

Skúške predchádzala návštevy výstavy "Vstup Slovenska do eurozóny" a prednáška Mgr. J. Tótha v Kongresovej sále NBS

V akademickom roku 2018/2019 kurz úspešne ukončilo 20 študentov EF UMB. Srdečne gratulujeme!!!

 

Bližšie informácie na Katedre ekonómie: Ing. Ž. Lacová, PhD., Prof. Ing. M. Uramová, PhD. a Ing. A. Vallušová, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta