Manažment na IMS ohodnotený študentmi ako najlepší

Náš odbor Manažment v rámci bakalárskeho stupňa štúdia na Inštitúte manažérskych systémov v Poprade sa stal v rámci hodnotenia študentmi najlepšie hodnoteným bakalárskym odborom na celej Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za akademický rok 2017/18. Srdečná vďaka všetkým členom pedagogického zboru za ústretový prístup ako aj všetkým skvelým študentom.

 

Tím IMS


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana