Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Volebná komisia AS EF UMB

 
Predseda volebnej komisie
Ing. Tomáš Virdzek, PhD.    
     
Členovia volebnej komisie 
Ing. Igor Kollár, PhD.    
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.    
Nikola Sekerešová    
     

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Mazúrová Barbora