Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Volebná komisia AS EF UMB

 
Predseda volebnej komisie
Ing. Tomáš Virdzek, PhD.    
     
Členovia volebnej komisie 
Ing. Igor Kollár, PhD.    
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.    
Matej Repčík    
     

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 21. 9. 2020 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora