Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Volebná komisia AS EF UMB

 
Predseda volebnej komisie
Ing. Tomáš Virdzek, PhD.    
     
Členovia volebnej komisie 
Ing. Igor Kollár, PhD.    
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.    
Bc. Simona Burčíková    
Bc. Terézia Cingeľová    

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 16. 10. 2018 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora