Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Oznamy

Výsledky volieb členov Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici

 

Volebná komisia AS EF UMB oznamuje,  že na základe dnešných volieb a sčítania hlasov, sa členmi do Akademického senátu UMB na obdobie rokov 2023 až 2027 stávajú:
 

Zamestnanecká časť:

RNDr. Miroslav Hužvár, PhD. 

Ing, Kamil Ščerba, PhD. 

Ing. Barbora Mazúrová, PhD. 

 

Študentská časť:

Nikola Sekerešová, EMP, I. stupeň, 3. ročník

Ing. Stanislava Honzová, Financie, III. stupeň, 1. ročník

 

 

 

Harmonogram volieb členov AS UMB v BB na roky 2023-2027.xlsx (27. 11. 2022 16:21:33)
Volebný poriadku volieb členov AS UMB v BB na roky 2023 - 2027.pdf (27. 11. 2022 16:21:27)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Kamil Ščerba