Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Oznamy

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici plne podporuje uznesenie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 1. 3. 2021 a pripája sa k protestu vyhlásenému Univerzitou Komenského v Bratislave.

V Banskej Bystrici 9. 3. 2021


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 29. 3. 2021 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora