Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Oznamy

Vážená pani, vážený pán,

pozývam Vás na zasadnutie Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční

dňa 15. decembra (t. j. utorok) o 13:00 hod. v zasadačke č. 3 a súčasne online: https://bit.ly/ASEFUMBdec2020.

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Návrh na zloženie Disciplinárnej komisie Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

3. Rôzne

4. Záver

 

 

Ing. Barbora Mazúrová, PhD., v. r.

      predsedníčka AS EF UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 12. 2020 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora