Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Motivačné štipendiá za prospech v AR 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti,

informácie o motivačných štipendiách za prospech v akademickom roku 2020/2021 sú zverejnené v sekcii Študent - Sociálna starostlivosť o študentov - Motivačné štipendiá - Motivačné štipendiá za prospech v AR 2020/2021


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia