Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Motivačné štipendiá za prospech v AR 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

informácie o motivačných štipendiách za prospech v akademickom roku 2021/2022 sú zverejnené v sekcii Študent - Štipendiá a pôžičky - Motivačné štipendiá - Motivačné štipendiá za prospech v AR 2021/2022


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 10. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia