Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Motivačné štipendiá za prospech v AR 2019/2020

Vážené študentky, vážení študenti,

informácie o motivačných štipendiách za prospech v akademickom roku 2019/2020 sú zverejnené v sekcii Študent - Sociálna starostlivosť o študentov - Motivačné štipendiá - Motivačné štipendiá za prospech v AR 2019/2020


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 10. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia