staze Brusel

Milé kolegyne,

ponúka sa nám zaujímavá ponuka stáží pre našich študentov.  Prosím, informujte ich, myslím, že je to naozaj zaujímavá možnosť.

Termín na podanie prihlášky: 
30. november 2018, 23:00 CET

Sú dve možnosti. Ísť vďaka vlastným zdrojom, alebo cez Erasmus.

Viac info na stránkach a link najdete v prilozenom subore

STÁŽE NA STÁLOM ZASTÚPENÍ V BRUSELI.pdf (26. 11. 2018 9:04:28)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 26. 11. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana