CR - staz v Prahe

Dobrý deň,

ako malá spoločnosť, venujúca sa turizmu a cestovnému ruchu poskytujeme študentom vysokých škôl, zapojených do programu Erasmus+ možnosť absolvovať stáž v našej firme PRAGUE PLACE so sídlom v Prahe.

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.

PRAGUE PLACE_inzerat_ERASMUS.pdf (3. 12. 2018 10:21:34)
PRAGUE PLACE_inzerat_ERASMUS.docx (3. 12. 2018 10:21:26)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 3. 12. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana