Aktuálne informácie

  • Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

       ·      Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,

·      Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,

·      Štipendiá Akcie pre diplomantov,

·      Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2019 môžu uchádzať uchádzači zo spoločenskovedných odborov).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

             -          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2019

-          Výber štipendistov: začiatok mája

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V platnosti sú nové podmienky pre podávanie projektových žiadostí. V rámci projektovej spolupráce sa k 15. 3. 2019 možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

·      podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

             -          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2019

-          Schvaľovanie projektov: začiatok mája

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia). 

 

***********************************

 

  • Smart Loire Valley Programme - 12-mesačné výskumné štipendiá skúseným výskumníkom (minimálne 5 rokov postdoktorandskej  skúsenosti) v rámci európskeho programu Marie Sklodowska-Curie. Uzávierka žiadosti je 7. februára 2019, Aurélien Montagu - aurelien.montagu@lestudium-ias.fr. Viac informácií o programe nájdete v prílohe.

 

***********************************

 

Studium Call for Application (19. 12. 2018 11:57:08)
Call for Application (19. 12. 2018 11:55:39)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 22. 1. 2019 | Aktualizoval: Dobrotová Alena