Aktuálne informácie

  • Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

       ·      Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,

·      Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,

·      Štipendiá Akcie pre diplomantov,

·      Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2019 môžu uchádzať uchádzači zo spoločenskovedných odborov).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

 

 

 

 

Studium Call for Application (19. 12. 2018 11:57:08)
Call for Application (19. 12. 2018 11:55:39)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Aktualizoval: Prašovská Jana