Úvod > Fakulta > O fakulte >

Výročné správy

Výročné správy o činnosti Ekonomickej fakulty UMB za roky 2006 až 2009 sa nachádzajú v prílohách.

Od roku 2010 (vrátane) je výročná správa o činnosti EF UMB podľa smernice MŠVVaŠ č. 8/2010-R z 18. februára 2010, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy, súčasťou výročnej správy o činnosti UMB.
Táto správa je dostupná na internetovej stránke UMB.

Výročná správa o činnoti EF UMB za rok 2009 (30. 11. 2012 13:58:37)
Výročná správa o činnoti EF UMB za rok 2008 (30. 11. 2012 13:58:29)
Výročná správa o činnoti EF UMB za rok 2007 (30. 11. 2012 13:58:20)
Výročná správa o činnoti EF UMB za rok 2006 (30. 11. 2012 13:58:12)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 12. 5. 2021 | Aktualizoval: Administrátor