Úvod > Študent > Frankofónne štúdium >

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2018

Slovensko-francúzsky inštitút pripravil v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 6. decembra 2018 slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom a absolventkám spoločných študijných programov slovenských univerzít s francúzskymi univerzitami.

Francúzske diplomy odovzdával J. E. pán Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike.

Diplom si prevzalo 20 študentov a študentiek, z toho 4 z našej fakulty: Jana Fendeková, Jana Lopušná, Eliška Pramuková, Veronika Líšková. Všetky štyri absolvetnky získali diplom Lotrinskej univerzity "Finančné riadenie a európsky priestor". Srdečne blahoželáme!


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 12. 2018 | Aktualizoval: Lacová Žaneta