ROZVRHY na LETNÝ semester AR 2018/2019

DENNÉ ŠTÚDIUM


Výučba na dennom štúdiu v letnom semestri akademického roka 2018/2019 začína 4. februára 2019.


Rozvrh denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica (konečná verzia) bude zverejnený v AiS2 dňa 28. januára 2019 (pondelok) po 14:00 hod. 

Rozvrh denného štúdia - miesto štúdia Poprad (konečná verzia) bude zverejnený v AiS2 najneskôr 25. januára 2019. Študenti denného štúdia bakalárskeho študijného programu Manažment a inžinierskeho študijného programu Podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade sa na rozvrh NEPRIHLASUJÚ.


Študenti denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica sa budú na rozvrh prihlasovať dňa 30. januára 2019 (streda) podľa tohto harmonogramu:

1. rok denného bakalárskeho štúdia - 30. 1. 2019 (streda) od 09.00 hod.

2. až 5. rok denného bakalárskeho štúdia - 30. 1. 2019 (streda) od 11.00 hod.

1. až 4. rok denného inžinierskeho štúdia - 30. 1. 2019 (streda) od 13.00 hod.

Prihlasovanie na rozvrh bude pre študentov sprístupnené od začiatku prihlasovania (uvedeného vyššie) až do 8. 2. 2019 (piatok) do 23:59 hod.

Manuál prihlasovania na rozvrh

Upozorňujeme študentov denného štúdia, že v zmysle študijného poriadku si študent môže do 14 kalendárnych dní od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet z dôvodu rozvrhovej kolízie. Z iného dôvodu nie je možné rušiť alebo meniť zapísané predmety.
Dopisovať predmety sa môžu len v rámci kapacitných možností jednotlivých rozvrhových akcií so súhlasom príslušného vyučujúceho.
Zmeny predmetov bude realizovať študijné oddelenie podľa vyššie uvedených pravidiel od 04-02-2019 (pondelok - začiatok výučbovej časti) v čase úradných hodín.Žiadosti o zmenu predmetov zaslané mailom nebudú akceptované.
 

OTVORENIE PREDMETOV PVP a VP v AR 2018/2019

 

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM - miesto štúdia BANSKÁ BYSTRICA a POPRAD


Výučbová časť na externom bakalárskom a inžinierskom štúdiu pre miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad začína v letnom semestri akademického roka 2018/2019 dňa 8. februára 2019.

Rozvrh externého štúdia miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad bude zverejnený v AiS2 najneskôr dňa 28. januára 2019.

Rozvrh si vie študent pozrieť cez AiS2 - ROZVRHY HODÍN (ponuka vľavo na hlavnej stránke po prihlásení v novom zobrazení) - zobraziť rozvrh pre svoj študijný program (nie pre svoju osobu)

Študenti externého štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad sa budú na rozvrh prihlasovať od 31.01.2019 od 09.00 hod. do 28-02-2019 do 23.59 hod.

Manuál prihlasovania na rozvrh

Poznámka: Rozvrh externého štúdia je pevne stanovený a daný. Ak je výučba daného predmetu predmetu osadená vo viacerých termínoch, študent sa zúčastňuje všetkých osadených prednášok, nevyberá si len jeden z osadených termínov.
Na rozvrh sa prihlasuje študent externého štúdia z dôvodu, aby mal vyučujúci prehľad, koľko študentov sa výučby daného predmetu v daný deň zúčastní. Študenti externého štúdia sa môžu zúčastniť výučby aj v prípade, že sa na daný predmet na rozvrh neprihlásili.
 

OTVORENIE PREDMETOV PVP a VP v AR 2018/2019


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 1. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia