Exkurzia v podniku Stefe

Exkurzia do podniku Stefe, s.r.o. Rimavská Sobota

exkurzia bola súčasťou vyučovania predmetu 1. cudzí odborný jazyk nemecký 2, letný semester 2018

ciele exkurzie: prehliadka podniku, ktorý pri výrobe tepla využíva ekologický postup spracovania biomasy; ekonomické ukazovatele pri spracovaní biomasy; organizačná štruktúra podniku; precvičovanie jazykových zručností v nemeckom jazyku - prehliadka sa konala v nemeckom jazyku


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra