Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

ŠVA 2019

Milí študenti,

v priloženom súbore je zverejnený zoznam tém ŠVA pre rok 2019, ktoré pre Vás vypísali členovia Katedry ekonómie do sekcie spoločenských vied. V prípade, že Vás niektorá z tém zaujala a mali by ste ju záujem riešiť tak neváhajte mailom alebo osobne kontaktovať príslušného vyučujúceho, ktorý tému vypísal. V prípade, že máte vlastný námet pre riešenie budúcej témy rovnako môžete osloviť vyučujúceho s ktorým by ste tému chceli riešiť. Vlastná iniciatíva ako aj tvorivosť študenta je v tomto prípade vítaná. Tí najlepší z Vás v rámci sekcie získajú nielen cenné skúsenosti ale rovnako budú aj finančne odmenení. V priložených súboroch môžete nájsť aj ďalšie organizačné pokyny k študentskej vedeckej aktivite pre rok 2019.

Neváhaj, zapoj sa a ukáž, čo je v tebe!

 

Veľa inšpirácie, chuti a tvorivosti Vám vopred želajú všetci členovia Katedry...

 

15. 02. 2019  – Prihlásenie sa na tému

29. 03. 2019  – Odovzdanie práce

11. 04. 2019  – ŠVA

Témy študentskej vedeckej aktivity 2019.pdf (30. 1. 2019 11:39:01)
SVA_podklady.doc (29. 1. 2019 12:56:25)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Kollár Ján