Rozvrh na LS 2018_2019

V priloženom súbore sa nachádza rozvrh na letný semester 2018/2019 doktorandského štúdia. Prípadné zmeny budú včas zverejnené.

ROZVRH DOKTORANDSKEHO STUDIA LS 2018-2019.xls (7. 2. 2019 7:53:06)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 2. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela