Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Startup absolventa

Hotelový systém s napojením na channel manager

Ako mladému človeku mi počas pôsobenia v hoteli chýbali v bežných hotelových systémoch viaceré možnosti. Týkali sa najmä obchodno-marketingových aktivít a práce s dátami o hosťoch, ich spotrebe, opakovaných pobytoch, vernostnom systéme ap. Boli to možnosti, ktorými som sa v teoretickej rovine zaoberal aj počas písania dizertačnej práce na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Všetko to začalo nevinne, priateľským rozhovorom s kamarátom, ktorý v tom čase programoval zložité aplikácie pre banky a medzinárodné spoločnosti. Ten, keď počul, čo by som od hotelového systému požadoval, nadchol sa a povedal – Poďme do toho! Poďme spoločne vytvoriť niečo veľké a praktické pre hotely! A tak sa začala etapa „jednoduchého”, dnes už viac ako 8-ročného programovania jedinečného hotelového systému.

Veľkou výhodou vývoja nášho hotelového systému bolo spojenie teórie, zahraničnej praxe a kvalitného programátora priamo v prevádzke fungujúceho hotela. To nám umožnilo naše nápady aj reálne testovať a využívať v riadení hotela. 

Náš hotelový systém prešiel viacerými variáciami, doplnkami a rozšíreniami, ktoré nás postupne posunuli až na súčasnú úroveň univerzálneho PMS systému (Property management system) pre ubytovacie zariadenia, ktorý umožňuje riadiť hotel komplexne v jednom admin prostredí.

Od počiatku sa usilujeme o maximalizáciu priamych rezervovaní pobytov hostí v hoteli a následne o ich opakované pobyty. Máme záujem o to, aby sa z každého hosťa stal lojálny hosť, ktorý zostáva v akomsi kolobehu v určitom čase sa opakujúcich pobytov. Z tejto idei vznikol aj názov nášho hotelového systému – Ellipse

Hotelový systém Ellipse sa skladá z viacerých modulov. Pre hotel je silným a funkčným nástrojom priamych rezervovaní z webu, mobilu, tabletu, Facebooku a v podstate z akéhokoľvek on-line zdroja. Tento, veľmi podstatný modul pre priame rezervovanie, sa bežne vo svete nazýva ako Booking engine. Booking engine je priamo prepojený s hotelovou časťou pre správu rezervovaní, zúčtovanie pobytov, rezervovaní doplnkových služieb, vrátane viacerých prehľadov, zostáv a výstupov. Každá voľná izba v hotelovej plachte sa tak v reálnom čase predáva cez web hotela. Náš hotelový systém umožňuje aj využívanie tzv. plávajúcich cien (flexi rate), kedy sa voľná izba predáva podľa aktuálneho využitia kapacity hotela, dĺžky pobytu a určitých obmedzení, ktoré si môže manažér hotela sám nastaviť. Okrem toho je prepojený s fiškálnou tlačiarňou a fiškálnym modulom a v reálnom čase dokáže automatizovane odosielať informácie do účtovníctva, CRM systémov (Customer Relationship Management), portálov ap. 

Ako jeden z prvých slovenských poskytovateľov sme sa aktívne a priamo prepojili so svetovými portálmi, ako je napr. booking.com, expedia.com, lastminute.com ap. Vyvinuli sme vlastný systém channel managera, ktorý riadi automatizovanú komunikáciu s portálmi, aktualizuje dostupnosť voľných hotelových izieb, ceny, obmedzenia dĺžky pobytu ap. Systém sám a na pozadí odosiela v milisekundách aktuálne dáta portálom bez toho, aby recepcionára alebo manažéra hotela nejako obmedzoval pri bežnej práci. Nové rezervovania prichádzajú automatizovane priamo do nášho systému a tak sa duplicitná práca v extranetoch portálov úplne minimalizuje. Systém tak recepcionárom denne ušetrí 2 až 4 hodiny, počas ktorých vykonávali absolútne rutinnú a stále sa opakujúcu prácu. 

Posledné rozšírenie nášho hotelového systému sa týkalo skladového hospodárstva, príjmu, výdaja surovín a tovaru, tvorby kalkulácií jedál a nápojov, dotykovej pokladne pre čašníkov, vrátane priameho prenosu dát do hotelového systému, prepojenia s hotelovým účtom hosťa, fiškálu ap. Tým sme uzavreli hlavný okruh modulov a funkcionalít nášho systému.

V súčasnosti je Ellipse komplexný hotelový systém, pripravený konkurovať svetovým hotelovým systémom. Pre viaceré jeho funkcionality predbehol hotelové systémy najväčších poskytovateľov na Slovensku. Veríme, že spokojných klientov, užívateľov a on-line rezervovaní bude čo najviac a nášmu projektu sa bude dariť doma aj v zahraničí.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu!

Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke: www.horecagroup.sk


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš