Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2019

16. 12. 2019Informačné stretnutie k ERASMUS+ štúdiu a stážam
11. 12. 2019Vianočné stretnutie zamestnancov a študentov Ekonomickej fakulty UMB
10. 12. 2019Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov EF UMB v Národnej banke Slovenska (Odbor výskumu) v Bratislave
9. 12. 2019Kvantitatívne uvoľňovanie - čo na to akciové trhy?
5. 12. 2019Seminár CRD: Krátky kurz vysokoškolskej didaktiky pre doktorandov II.
4. 12. 2019MIE4U!
3. 12. 2019Hodnota za peniaze (kurz Národnej banky Slovenska)
2. 12. 2019Úspešné investície sú veľmi nudné
2. 12. 2019Špekulatívne obchodovanie, hedžing a optimalizácia výroby elektriny na komoditnom trhu
28. 11. 2019Seminár CRD: Krátky kurz vysokoškolskej didaktiky pre doktorandov I.
28. 11. 2019Beánie Ekonomickej fakulty UMB
26. 11. 2019Vankúše proti budúcej kríze - pohľad českého centrálneho bankára
26. 11. 2019Analýza štátneho rozpočtu (kurz Národnej banky Slovenska).
25. 11. 2019Nová socio-ekonomická paradigma európskej integrácie - náčrt možných krokov (seminár SOeVA)
21. 11. 2019Slávnostná imatrikulácia študentov 1. roku denného bakalárskeho štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a Ocenenie najlepších študentov I. a II. stupňa štúdia za akademický rok 2018/2019
20. 11. 2019Ako sa v mladom veku stať úspešným hotelierom? - moderovaná diskusia
19. 11. 2019Meranie konsolidácie vo verejných financiách (kurz Národnej banky Slovenska).
18. 11. 2019Európska integrácia vs. globalizácia (seminár SOeVA)
13. 11. 2019Prednáška Anny Chetverikovej, Ruská Akadémia vied: Problémy a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami „Vyšehradskej štvorky“
13. 11. 2019Deň otvorených dverí na EF UMB
12. 11. 2019Prednáška Ing. Ľudovíta Odóra: Dôchodková reforma a jej dlhodobá udržateľnosť (kurz Národnej banky Slovenska)
7. 11. 2019Konferencia pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry cestovného ruchu CESTOVNÝ RUCH V KONKURENČNOM PROSTREDÍ
6. 11. 2019Problémové aspekty regulácie transferového oceňovania a ďalšie výzvy v oblasti transferového oceňovania
6. 11. 2019Kritické myslenie v súčasnom globálnom svete.
6. 11. 2019MIE4U!
5. 11. 2019Dlhodobé výzvy v slovenskej ekonomike (kurz Národnej banky Slovenska).
5. 11. 2019Ako diskutovať na citlivé globálne témy.
5. 11. 2019Biologická podstata stresu
29. 10. 2019Neštandardné menové opatrenia (kurz Národnej banky Slovenska).
28. 10. 2019Finančná analýza v medzinárodnom kontexte - prednášajúci: Jérôme Hubler (Lotrinská univerzita)
24. 10. 2019Workshop CRD: Kategorizácia akademických publikačných výstupov & scientometrické databázy
21. 10. 2019Príjmová nerovnosť na Slovensku: Je iná ak zahrnieme hodnotu neplatenej práce ? (seminár SOeVA)
17. 10. 2019Spoločná "Grill Party" pre všetkých študentov a pedagógov EF UMB"
17. 10. 2019Voľby - neistá férovosť a hraničná spravodlivosť
15. 10. 2019Kvantitatívne uvolňovanie vs. inflácia (kurz Národnej banky Slovenska).
10. 10. 2019Workshop CRD: Výskumné mobility doktorandov
9. 10. 2019Exkurzia v logistickom centre Martinusu
8. 10. 2019Skúsenosti a výzvy európskej integrácie- Pierre Bauby-prednáška v angličtine
8. 10. 2019Doterajšie skúsenosti s eurom (kurz Národnej banky Slovenska)
1. 10. 2019Dlhodobé trendy v ekonomike (kurz Národnej banky Slovenska).
27. 9. 2019Noc Výskumníkov v Poprade
24. 9. 2019Aktuálne makroekonomické trendy (Úvod do kurzu Národnej banky Slovenska).
19. 9. 2019Workshop CRD: Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch knižnice UMB
16. 9. 2019Uvítacie stretnutie pre nových mobilitných študentov na EF UMB
12. 9. 2019TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
28. 8. 2019Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
28. 6. 2019Prázdniny začínajú na EF UMB
24. 6. 2019„Guláš & Grill Party“ pre zamestnancov EF UMB
11. 6. 2019EKONOMICKÁ FAKULTA UMB RODIČOM
3. 6. 2019Prezentácia L. Szanisló "Vzťah štruktúry domácnosti a vykonávanej neplatenej práce" (seminár SOeVA)
29. 5. 2019Krst vedeckej monografie "Leading in the Age of Innovations"
16. 5. 2019Predátorské časopisy & Aktuálne otázky vykazovania publikačnej činnosti
16. 5. 2019Workshop "Koučovanie zamerané na riešenia" s renomovanými koučmi zo Švajčiarska.
7. 5. 2019Vybrané témy z poisťovníctva
30. 4. 2019Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch
30. 4. 2019Externality v cestovnom ruchu
30. 4. 2019Európsky parlament - blízky či vzdialený? Diskusie s Ing. Martinom Jahodom, absolventom EF UMB, ktorý pracuje v Európskom parlamente.
29. 4. 2019Štátny audit v kontexte transformáci
29. 4. 2019Systémy verejnej správy v kontexte konfliktu na príklade Palestíny
25. 4. 2019Scientia Iuventa 2019
25. 4. 2019#TravelInSlovakiaGoodIdea
24. 4. 2019Exkurzia - Szentenre (Maďarsko)
24. 4. 2019Vedecké zasadnutie KEMP spojené s malou obhajobou pracovných verzií dizertačných prác
24. 4. 2019Seminar Academica Turistica
17. 4. 2019Pasca uvoľnenej monetárnej politiky
16. 4. 2019PESTEL analýza Bulharska
15. 4. 2019IBM Finančné systémy
11. 4. 2019Študentská vedecká aktivita 2019
10. 4. 2019Cestovný ruch na Kube
9. 4. 2019Ing. Tomáš Sokologorský - Manažment historického hotela
9. 4. 2019prednáška Mgr. Tibora A. Brečku, MBA (Newton College Praha) "Forenzná psychológia, krízová komunikácia a psychológia v manažmente" (seminár SOeVA)
9. 4. 2019Temný cestovný ruch
9. 4. 2019Katalánsky model rozvoja cestovného ruchu - Nové stratégie rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach vo fáze zrelosti
9. 4. 2019"Predstavenie" ACCA Accelerate Programme
8. 4. 2019Metódy akcelerácie rozvoja prierezovaných kompetencií študentov v procese ich praktického tréningu
5. 4. 2019prednáška doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD., EF TU KE, "Globálne hodnotové reťazce, medzinárodná fragmentácia produkcie a determinanty exportných a importných funkcií v členských krajinách EU"
4. 4. 2019Podujatie Centra vedecko-technických informácií v rámci projektu SK4ERA - TOUR DE ERA.
4. 4. 2019Fórum Študenti-Podniky-Univerzity, téma "Multilingvizmus v praxi podnikov"
2. 4. 2019Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache 2019
2. 4. 2019Potenciál územia v regióne - jeho úloha v rozvoji
2. 4. 2019Produkt mesta v oblasti investícií - mix stratégia
2. 4. 2019Tvorba produktov v cieľovom mieste cestovného ruchu (OOCR Stredné Slovensko)
2. 4. 2019Zvýšenie spokojnosti a angažovanosti zamestnancov - objasnenie reziliencie
2. 4. 2019Spokojnosť a angažovanosť zamestnancov (objasnenie reziliencie)
28. 3. 2019Seminar Academica Turistica
27. 3. 2019Daňová politika v ceestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD., GAMO a.s.
26. 3. 2019Platby v medzinárodnom obchode.
25. 3. 2019Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami
25. 3. 2019Marketing v bankovej pobočke
21. 3. 2019Historie a budoucnost finančních služeb pohledem Tomáše Salomona - CEO Česká spořitelna
21. 3. 2019Implementácia teórie obmedzení vo fungovaní organizácií, Ing. Čatajský – majiteľ spoločnosti Simplicity Consulting
20. 3. 2019Dobrovoľnícke aktivity v športe v produkte cieľového miesta
20. 3. 2019Sme stále postkomunistická alebo už štandardná západná spoločnosť? (V čom je rozdiel a prečo je dedičstvo komunizmu také ťažké a životaschopné?)
20. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Manažment transformácie a zmeny správania: ako sa majú formovať budúce cieľové miesta cestovného ruchu udržateľným spôsobom?
19. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Tvorba produktu a hodnoty: od miestnych hodnôt k tvorbe ponuky na trhu cestovného ruchu.
19. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Meranie zážitku a dizajn cieľového miesta cestovného ruchu: využitie nových metód pri pochopení a tvorbe zážitku návštevníkov v cestovnom ruchu.
19. 3. 2019Rekreačné poukazy - ako na ne?
19. 3. 2019Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťových hotelov - podujatie k 55. výročiu založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
18. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Destinačný manažment založený na evidencii: systém indikátorov a sledovaní v cestovnom ruchu ako nástroj strategických rozhodnutí. choices
18. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Manažment cieľového miesta a marketingový plán: od vízie k činu.
18. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Cezhraničné a lineárne cieľové miesta cestovného ruchu: príležitosti pre spravovanie, manažment a marketing cieľových miest.
13. 3. 2019Watching.sk - od projektu ochrany prírody k produktu cestovnej kancelárie
12. 3. 2019Manažment vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti Martinus
12. 3. 2019Mgr. Marek Harbuľák - Slovenské hotelierstvo v konkurenčnom prostredí - podujatie k 55. Výročiu založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
12. 3. 2019Právne služby v medzinárodnom obchode.
12. 3. 2019Deň jazykov na EF UMB
11. 3. 2019Adaptačné ťažkosti študentov EF UMB - výsledky prieskumu (Pedagogická SOeVA)
11. 3. 2019Pelikan.sk - Využívanie GDS pri rezervovaní leteniek
6. 3. 2019Otvorená diskusia s prof. Emíliou Zimkovou
6. 3. 2019Mgr. Marek Modranský - Význam verejnej dopravy v regiónoch cestovného ruchu na Slovensku.
5. 3. 2019Miestne dane a poplatok v podmienkach Slovenskej republiky
5. 3. 2019Personálny informačný systém
4. 3. 2019Obehová ekonomika - predstavenie nového portálu SAŽP; udržateľné formy podnikania
4. 3. 2019Ing. Tibor Bajaník - Súčasné trendy v marketingovej komunikácii cestovnej kancelárie. Úspešný absolvent Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania pri príležitosti 55. výročia jej zriadenia.
27. 2. 2019Súčasný stav a ochrana pôdneho fondu Slovenska
20. 2. 2019Michal Truban a jeho úspešný príbeh
19. 2. 2019Vzdelávame ekoLOGICKY
13. 2. 2019Deň otvorených dverí na EF UMB
8. 2. 2019Pozvánka na stretnutie zamestnancov a študentov EF UMB
4. 2. 2019Efekty liberalizácie verejných služieb – prezentácia medzinárodnej komparatívnej štúdie
4. 2. 2019Vybrané problémy českého a slovenského poistného trhu
16. 1. 2019Prednáška prof. Gunthera Capelle-Blancarda: Banks defy Gravity in Tax Havens
15. 1. 2019Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 21. 2. 2019 | Aktualizoval: Administrátor