Pravidelné aktivity na IMS

Vážené študentky, vážení študenti,

v priložených oznamoch (podstránkach) sú a budú zverejňované všetky aktivity, ktoré na katedre Inštitútu manažérskych systémov v Poprade vykonávame.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana