2019 Jar v nemeckom jazyku

Fotodokumentácia z kvízu.

Jar_v_nemčine_2019.png (11. 3. 2019 16:58:20)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra