Deň jazykov 2019

Dňa 12.3.2019 sa na EF UMB konal druhý ročník podujatia Deň jazykov, ktorý organizuje Katedra odbornej jazykovej komunikácie. Akciu prišli osobne podporiť prorektor pre pedagogickú činnosť UMB doc. Ing. Vladimír Úradníček, Phd., dekan EF UMB doc. Ing. Peter Krištofík, PhD., a prodekanka pre medzinárodné vzťahy EF UMB Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD. Po úvodnom prejave pána dekana a vedúcej KOJK PhDr. Márie Spišiakovej, PhD. sa v jednotliých miestnostiach rozbehli zábavné aktivity zamerané na cudzie jazyky, v ktorých zúčastnení študenti (ale aj pedagógovia) mohli získať poukážky na nákup suvenírov v "nákupnom centre KOJK Mall". Tie boli zväčša sponzorskými darmi rôznych organizácií, ale tiež vedenia EF UMB. Cieľ podujatia - pripomenutie významu a dôležitosti cudzích jazykov počas štúdia, ale najmä pri uplatnení na pracovnom trhu, bol dosiahnutý vďaka pričineniu všetkých členov KOJK.

Ceny do "KOJK Mall" venovali: Albion Books - cudojazyčná literatúra Banská Bystrica, ECHOS, s.r.o - elektro, chladiarenské a obchodné služby, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, FIT Bakers, Oxford Bookshop Banská Bystrica, Orange, a.s.            
 
          


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra