Ponuka výberových predmetov

Milí študenti!

Máme pre vás zaujímavú ponuku výberových predmetov na bakalárskom i inžinierskom stupni štúdia! V priložených súboroch (nižšie) môžete nájsť podrobnejšie informácie o ponuke katedry pre akademický rok 2021/2022.

Neváhajte a naďalej s nami prehlbujte poznatky z ekonómie a z ďalších spoločenskovedných oblastí! 

Tešíme na stretnutia s vami na vyučovacích hodinách,

Vaši členovia Katedry ekonómie

Výberové predmety ING 2021.pdf (30. 3. 2021 19:01:20)
Výberové predmety BC 2021.pdf (30. 3. 2021 19:01:12)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta